Từ Facebook Phan Xuân Trung

– Anh đọc tin tức chiều nay chưa? Một công ty có 81 người, không triệu chứng gì, tự dắt nhau đi xét nghiệm Covid, kết quả lòi ra 20 người dương tính!

– Đọc rồi.

– Hay là mình cho công ty mình đi xét nghiệm xem sao.

– Để làm gì?

– Thì để biết có bao nhiêu người đang bị nhiễm.

– Thế em có biết hậu quả khi có một ca dương tính ở Việt Nam là gì không? Là toàn bộ công ty bị cách ly. Là toàn bộ tòa nhà này, có các công ty bạn cũng bị cách ly. Toàn bộ gia đình của những người dương tính bị cách ly. Rồi người ta lôi hàng trăm người khác ra xét nghiệm để rồi cách ly dắt dây hàng trăm người nữa… Điều đó là đại thảm họa chỉ để đáp ứng cho cái muốn biết có ai bị nhiễm hay không.

– Nhưng chả lẽ công ty có người bị nhiễm mà không đi tìm, nhỡ lây lan tùm lum hết thì sao?

– Lây lan thì đã lây lan rồi. Một công ty có 81 người mà xét nghiệm ngẫu nhiên đã có 20 người bị dương tính. Những người kia chưa chắc là không bị nhiễm, họ còn trong giai đoạn ủ bệnh, vài ngày sau mới dương tính. Đó là một công ty ngẫu nhiên thôi đó, nếu mang hết block nhà này ra xét nghiệm thì chắc công ty nào cũng vậy.

– Trời ơi! Vậy là bùng dịch rồi! Vậy là hết đỡ rồi! Vậy là đại thảm họa đang xảy ra…

– Đừng có mà la toáng lên như vậy! Giả dụ công ty đó không đi xét nghiệm thì mọi chuyện vẫn cứ… bình thường, có ai bệnh, có ai chết đâu? Chính vì xét nghiệm dương tính mới dẫn đến cái chết của hàng loạt người khác. Chết đây là chết đói, chết vì có bệnh khác mà không được chữa trị, chết vì trầm cảm, chết vì bị trói tay trong khi còn bao nhiêu việc phải lo, người thì có cha mẹ già, người thì có con dại… Ở thành phố này mà 1 ngày không làm việc thôi thì dẫn đến bao nhiêu là hậu quả, đừng nói là 3 hay 4 tuần lễ.

– Vậy ý anh sao?

– Bơ đi. Ai bệnh thì đi trị, ai không bệnh thì tiếp tục công việc. Virus nhiễm vào mũi vài ngày rồi thì nó sẽ tự rút lui và tạo miễn dịch tự nhiên. Đừng có bày đặt xét nghiệm với truy vết. Không chết vì virus mà chết vì bị cách ly đó.

“Chống dịch như chống giặc”. – Nhỏ lớn gì cũng là…. giặc. – Từ Facebook