Tố Hữu đầu thai

Từ Facebook Kim Linh

Phải hồi đó bán nhà mua chức thì giờ xây được mấy cái biệt phủ rồi, đi học mần chi!

Từ Facebook Chương Lê

Có một người hỏi Thiền sư:

– Thưa Thiền sư, bạn gái tôi tuy xinh đẹp, rất nhiều ưu điểm, nhưng những khuyết điểm của cô ấy cũng làm tôi rất khó chịu. Làm cách nào để cô ấy chỉ có ưu điểm mà không có khuyết điểm bây giờ?

Thiền sư cười đáp:

– Phương pháp thì cũng không khó, nhưng mà nếu muốn ta hướng dẫn cho thí chủ, trước tiên hãy xuống núi tìm cho ta tờ giấy chỉ có mặt phải, không có mặt trái về đây.

Người kia trầm ngâm một lát rồi hạ sơn. Rất nhanh sau đó anh ta trở lại và đưa cho Thiền sư một tờ… báo Nhân Dân.

Từ đó Thiền sư nhập không môn, không vấn thế sự nữa!”

Từ Facebook An Loc

Chửi quá, nó xử lại không có đủ cơ sở kết luận Nguyễn Hữu Linh có tay trái.

Từ Facebook Cao Hùng

Chắc mốt sẽ in luôn số tài khoản, danh thiếp phát như tờ rơi để nhận tiền cho văn minh?

Từ Facebook Tra Trung