Hạnh đầu đà, hạnh đầu đá…

Từ Facebook Đỗ Dũng/Lê Hùng

Homeless chuẩn xứ Huê Kỳ

Từ Facebook Dinh Thuan Ngo

Đời là bể khổ, qua được bể khổ là qua đời…

Từ Facebook Lily Hoang

Tên con

Hai vợ chồng tâm sự. Vợ thủ thỉ: Sau này anh thích đặt tên gì cho con?

Chồng đáp: Vợ cũ của em.

Cô vợ trẻ nghe vậy liền trợn tròn mắt: Nhất định phải đẻ nhiều thế hả anh?

Từ Facebook Toan Nguyen