Mơ không tốn tiền

Từ FacebookNam Paparazi

Tuyển nhân viên đủ 18 tuổi, nhưng phải có trên 20 năm kinh nghiệm(?)

Từ Facebook Pham Hung

Gì cũng có lý do?

Từ Facebook Phuc Mang

“Cơ đồ” của Đảng đây

Từ Facebook Hoang Nguyen

Thận trọng

Viên cảnh sát gọi về đồn: “Vừa có một vụ án kỳ quặc xảy ra ở đây…”

Trung sĩ ở đồn hỏi: “Sao?”

Viên cảnh sát báo: “Một người đàn bà bắn chết chồng vì đã giẫm lên sàn nhà mà mụ ta vừa mới lau!”

Trung sĩ: “Thế cậu đã tóm mụ ta chưa?”

Viên cảnh sát: “Chưa, sàn nhà vẫn còn ướt.”

Bảo Huân

Từ Facebook Long Pham