Tìm…

Người phụ nữ nằm trên giường lướt xem danh bạ trên điện thoại, bác sĩ đi ngang qua thấy bèn hỏi: Cô không nên lướt điện thoại bây giờ. Tại sao cô không nằm nghỉ?

– Dạ thưa tôi muốn tìm tên cho con tôi.

– Chẳng phải trước đó cô đã tìm được tên ưng ý cho bé rồi sao. Bây giờ còn tìm gì nữa?

– Thưa bác sĩ… tôi đã tìm được tên cho cháu rồi. Bây giờ tôi đang tìm họ cho nó…

Từ Facebook Xu Ka

Cái nào “xui” hơn?

Từ Facebook Bảy Sáu Bảy Sáu

Đường Yersin ở Sài Gòn, ra Hà Nội trở thành Yec Xanh

Từ Facebook Vinh Rau

Cháu cưng của bà

Từ Facebook Lost Bird