Một cậu choai choai  đến ngân hàng rút tiền. Thâu ngân viên xem tấm check và nói:

– Chữ ký trông không bình thường lắm…

– Tính bố tôi thế mà. Hễ cứ bị chĩa súng vào người là run bắn lên!

Bảo Huân

Nguyễn Ngọc Vượng (email)