Nửa đêm ông chồng bật dậy chạy vào restroom.  Khi trở ra, vợ hỏi:

– Anh đi đâu?

– Đau bụng…

– Đau bụng mà mang phone em theo làm gì?

– Hồi nào?

– Phone anh có ai nhắn “Gọi cho em đi!”, mà cái phone em thì mất tiêu!

Bảo Huân

Nguyễn Bửu Long (tự truyện – đang chờ ly dị)