Chồng đi tiệc về, đầu băng một cục, vợ hỏi:

– Say rượu à?

– Không, bà Xuân chọi guốc vô đầu anh!

– Chắc chọc ghẹo nham nhở chứ gì?

– Không. Anh mời bà ấy lên hát… anh nói, mời chị góp vui một bài, sức chịu đựng của anh em tụi tui rất cao…

Bảo Huân

Lâm Phú (Garland-TX, sáng tác)