Một cô nọ phàn nàn với bạn:

– Mới dọn nhà xong là gặp ngay thằng cha kỳ thị…

– Sao vậy?

– Mới 3 giờ sáng, chả qua nhà tao đập cửa ầm ầm gào lên “Tắt nhạc đi!”.

– Vậy à! Sao mầy không tắt đi cho yên!

– Tao đâu có mở nhạc! Chỉ có mỗi thằng Tí tập trống.

Bảo Huân

Giang Nương (sáng tác – dựa theo “True Story”)