Trời đẹp, Gà và Bò rủ nhau đi dạo,

Gà phàn nàn về sự “bất công” của loài người:

– Đấy anh xem, loài người dán bảng kế hoạch hóa khắp nơi, lại phát cả condom “free”. Trong khi cứ bắt chúng tôi đẻ hết ga mới chịu…

Bò đực lắc đầu:

– Ôi, nói gì đến bọn vô ơn bạc nghĩa ấy. Chị thấy, cả thế giới uống sữa của vợ tôi, mà có ai gọi tôi bằng bố đâu!

Xạo, cha này làm gì có sữa!

Hai Cà Tàng (lượm lặt)