Ông bố mắng con là bác sĩ:

– Tao đã làm tất cả cho mày tốt nghiệp trường Y, để bây giờ mày lại cấm tao hút thuốc và uống rượu !

Bảo Huân

Bảo Nguyên (OK, sưu tầm)