Nha sĩ khám xong, dặn dò bé Anna:

– Cháu đừng ăn nhiều kẹo nhé. Có một cái răng bị sâu rồi đấy!

– Nhưng con nhai kẹo bằng cả hàm răng, sao chỉ đau có một cái!

Trương T. Ngọc Hạnh (Ft. Worth, TX)