Sáng ngày Lễ Độc Lập, chồng chúi mũi coi ti vi, vợ gọi:

– Anh xuống rửa chén giùm em đi.

– Đó không phải việc của đàn ông!

– Vậy anh lấy giỏ, ra chợ mua thêm ít đồ…

– Đó cũng không phải việc của đàn ông.

– Vậy lên giường đi, tôi sẽ giao cho anh việc của đàn ông!

–  Đưa giỏ đây !

Bảo Huân

Huy Đao Tran (Greenville – sưu tầm)