Con hỏi bố:

– Người ta hay bảo “tư tưởng chống phá cách mạng”, là cái gì vậy bố?

– Khó giải thích lắm con. Để bố tìm Ví dụ.. À, một ông thợ lặn Mỹ có thể lặn sâu 20 mét xuống Đại Tây Dương. Nhưng, một thợ lặn Việt Nam có thể lặn sâu đến 40 mét xuống hồ Tây..

– Nhưng hồ Tây sâu có 2 mét rưỡi mà bố?

– Đấy! Như thế là con có “tư tưởng chống phá cách mạng” đấy!

Bảo Huân

Nguyễn Tiến Cung (Hà Ninh, sưu tầm trên mạng)