Ba đứa bé vừa xem xong một phim mạo hiểm trên ti vi, háo hức trò chuyện:

– Mẹ tao không sợ thú dữ nha mậy. Bà ấy chỉ sợ nhện….

– Mẹ tao chỉ sợ chuột thôi!

– Mẹ tao chỉ sợ cái cân. Mỗi khi đạp lên nó, mẹ tao rú lên!

Bảo Huân

Thương Thương (sưu tầm)