Một Việt kiều về Việt Nam, tình cờ gặp người bạn học cũ. Bạn cũ hỏi:

– Bển khá không mậy?

– Thất nghiệp, mò về đây chơi. Mầy sao rồi?

– Cũng bình thường. Mỗi ngày cầm vài chục tỉ, có khi vài trăm tỉ dạo quanh phố phường, tìm đối tác…

– Buôn bất động sản hả?

– Không. Bán vé số!

Bảo Huân

Dung Nguyen (Atlanta- GA, lượm lặt)