Một đứa bé hỏi bố:

– Như thế nào là một người đàn ông hả bố?

Ông bố hùng hồn:

– Là người đó phải cáng đáng mọi thứ trong nhà, phải biết sắp đặt công việc, phải quyết định được việc lớn, phải có đủ uy quyền để sai khiến người khác…

Đứa bé gật gù:

– A, vậy lớn con sẽ giống như Mẹ!