Ông nọ gặp người bạn ở tiệc cưới, người kia hỏi:

– Chị đâu?

– Ở nhà.

– Sao đám cưới nào ông cũng đi mà chẳng thấy chị ấy bao giờ. Tiệc cưới có gì ngon mà ông ham thế?

– Ham hố gì đâu nhưng tôi đi thì chỉ tốn tiền phong bì. Bà ấy đi lại thêm tiền làm tóc, tiền váy, tiền dép guốc, giỏ xách mới…

Bảo Huân

Hùng Rolex (Buffalo, NY)