Hai người khiêng một tủ lạnh giao hàng lên tầng 10 do thang máy hỏng. Anh thứ nhất nói:

– Tao có một tin tốt và một tin xấu. Mày muốn nghe cái nào?

– Tin tốt trước!

– Mình lên đến tầng 9 rồi !

– Còn tin xấu?

– Mình vô lộn chung cư !

Bảo Huân

Devonne Phuong (Aldie-VA – sưu tầm)