Anh nọ giận vợ, đùng đùng chạy ra sông định nhảy xuống tự tử. Chợt thấy vợ hớt hải chạy đến:

– Anh ơi!

– Cái gì?

– Để quần áo lại trên bờ. Người sau đỡ tốn.

Bảo Huân

Alex Nguyễn (AK, st)