Một cô gái bốc lửa chết, lên thiên đàng. Ngọc Hoàng dặn dò:

– Con phải qua thử thách là đi trên một thanh gỗ bắc ngang địa ngục. Nếu con còn nghĩ đến những chuyện này nọ thì sẽ bị rơi xuống đó ngay.

Thanh gỗ hẹp, cô gái toát mồ hôi, dọ dẫm vài bước thấy không ổn bèn quỳ gối xuống lê đi. Cuối cùng, cô đến bờ bình an. Khi quay lại thì không thấy Ngọc Hoàng đâu cả!

Bảo Huân

Ngoc Dung Truong (Orlando – FL, sưu tầm)