Cậu bé vốn học không khá lắm. Mẹ khuyên mãi, cậu bé hứa sẽ thay đổi.

Mấy hôm sau, đi học về hớn hở khoe:

– Hôm nay con không có một điểm B nào mẹ ạ!

– Giỏi lắm. Con được gì nào?

– Dạ toàn điểm C.

Bảo Huân

Jakie Linh (Top Nails – sáng tác)