Tại nhà thờ nọ, trong một bài giảng đầu năm, Cha đề cao sức mạnh của hôn nhân. Để chứng minh, Cha hỏi:

– Ai đã có đời sống ổn định, vui thỏa sau khi lấy vợ. Xin đứng lên.

Hầu hết đàn ông đứng dậy. Cha hài lòng:

– Ai đã trở thành triệu phú sau khi lấy vợ?

Một người đứng lên. Cha hỏi:

– Trước khi lấy vợ, anh làm gì?

– Tôi là tỉ phú.

Bảo Huân

Văn Cang (sưu tầm)