Nửa đêm, bà vợ đánh thức ông chồng dậy, dúi vào tay ông một ly nước và một nắm thuốc:

– Ông uống đi nhé.

Ông chồng ực xong, hỏi:

– Thuốc gì thế?

– Mấy viên màu xanh chữa đau đầu, mấy viên màu vàng chữa đau bụng.

– Nhưng anh có bị gì đâu?

– Thì đấy. Hôm nay có mà chạy đằng trời!

Bảo Huân

Phan Xi Phăng  (Boston, MA – sưu tầm)