Một con muỗi con lần đầu bay ra khỏi nhà. Lúc trở về muỗi mẹ hỏi:

– Chuyến du hành của con ra sao?

– Vui lắm mẹ. Con bay đến đâu được người ta vỗ tay đến đấy!

Bảo Huân

Truong Tinh (email)