Hai bạn cũ gặp nhau, một người hỏi bạn là người có đam mê viết lách:

– Ôi. Tuấn. Khỏe không. Tác phẩm dạo này sao rồi?

– Bận lắm. Sang năm độc giả của tao sẽ tăng gấp đôi mày ạ.

– Báo đăng tin à?

– Không. Vợ tao thông báo. Cô ấy đang mang thai.

Bảo Huân

Tiến Lam (email)