Tại kỳ thi Tài năng trẻ quốc tế do nước Mỹ tổ chức, đại diện nước Mỹ nói:

– Vi tính đóng vai trò hàng đầu, ở Mỹ, một đứa trẻ 3 tuổi có thể sử dụng thành thạo máy computer và internet.

Trung Quốc:

– Ở TQ, có nhiều em mới 9 tuổi đã học chương trình đại học.

Cả hội trường vỗ tay.

Đại diện Việt Nam bước lên:

– Ở nước chúng tôi. Chỉ hết lớp 2 là có thể làm lãnh tụ!

Bảo Huân

Trương Thị Nguyên Sa (Wichita, st)