Một cán bộ bực tức nói với một Việt kiều:

– Các anh ở nước ngoài phản động, chống phá đảng và nhà nước. Chứ cán bộ ta giỏi gấp vạn các nước tư bản.

– ?

– Bên ấy bọn chúng chỉ nuôi bò lấy sữa, lấy thịt, chứ đã đào tạo thành tiến sĩ hay làm đến chủ tịch nước hay thủ tướng bao giờ chưa!

Bảo Huân

Alan Xuân Văn (Houston- email)