Có một cô gái nuôi được một con vẹt rất khôn.

Một hôm cô mang nó vào nhà tắm để tắm cho nó.

Nhân tiện cô cũng tắm luôn. Con vẹt nghiêng ngó một hồi rồi nói:

– Thấy hết rồi nha! Thấy hết rồi nha !.

Cô gái bực mình, tóm cổ vặt trụi lông trên đầu nó.

Vài hôm sau, sếp của cô gái lại nhà chơi.

Con vẹt nghiêng ngó vị khách một lúc rồi hỏi:

– Bộ cũng thấy hết rồi hả ?

Bảo Huân

Trang Thanh Sen (Salt Lake City – kể lại)