Trong giờ giảng văn ở một trường Đại học, giáo sư hỏi một sinh viên:

– Anh hãy cho nhận xét về nhân vật Từ Hải trong truyện Kiều của Nguyễn Du?

– Thưa giáo sư. Từ Hải là một người tàn tật ạ!

– Ai bảo anh vậy?

– Dạ thưa… có đoạn tả Từ Hải: “Một tay gầy dựng cơ đồ…”!

Bảo Huân

Sushisuki (Hà Nội, sưu tầm)