Cảnh sát chặn một chiếc xe. Kiểm tra xong, ghi một tờ giấy phạt và nói:

– Xe không có đèn pha. Đây là biên bản phạt $200.

Bà vợ huých ông chồng:

– Thấy chưa! Vậy mà ông thợ hồi nãy đòi đến $400!

Bào Trương (kiếm trên mạngl)