Hai ông mới quen nhau. Nghe người kia khoe gia đình hạnh phúc tràn trề, lấy làm thán phục lắm:

– Ồ, điều đó thật tuyệt vời! Nhưng làm sao vợ chồng anh được hạnh phúc như vậy?

– Phải chia công việc theo khả năng. Ví dụ vợ tôi chỉ được quyết định những chuyện nhỏ thôi…

– Như gì ạ?

– Như mua nhà ở đâu, quản lý tài sản ra sao, con cái sẽ học trường nào…

– Những chuyện đó anh mà nhỏ ư. Vậy chuyện gì là lớn?

– Đấy là những chuyện tôi phải lo, ví dụ như quyết định ai sẽ là Tổng thống Mỹ, lật đổ cộng sản ra sao, và duy trì hòa bình thế giới như thế nào….…

phuong thao yao (Plano – TX)