Thầy (trên phone): Xin lỗi đây có phải là nhà của ông Smith?

Bên kia: Vâng.

Thầy: Ông bảo là bé Michael bị sốt và không thể đến trường hôm nay phải không ạ. Xin lỗi là tôi đang được nói chuyện với ai đây?

Bên kia: Dạ… đây là Ba em ạ.

Bảo Huân

Chiều Tím (sưu tầm)