Gặp bạn có vẻ rầu rĩ khi ở tòa về sau vụ kiện ly dị, bạn hỏi:

– Kết quả sao mậy?

– Chẳng ra sao cả. Cái nhà và chiếc xe hơi trả off bằng tiền của tao, toà lại giao cho cô ấy. Còn lũ nhóc, tao đinh ninh của người khác, toà lại giao hết cho tao.

Bảo Huân

Long Điền (Khánh Hòa – Việt Nam)