Trong một bài kiểm tra, có đoạn viết về tiểu sử các “lãnh đạo”. Cô giáo ngạc nhiên khi thấy một học sinh ghi ông Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, bà Chủ tịch quốc hội và nhiều vị khác đều có cùng một quê:

– Sao lạ vậy em?

– Dạ, Ba em bảo tất cả đều sinh ở đó ạ.

– Đâu?

– Long Bình, Đồng Nai.

Bảo Huân

Nguyễn Quan Thái (email – gởi từ rừng Đao)

(Chú thích của Trẻ: Long Bình, nơi đặt kho đạn của QLVNCH thời trước 1975)