Bà nọ đến chơi, hỏi bà bạn chủ nhà:

– Ông nhà thấy không được vui?

– Tại tao mới tặng ổng đôi bao tay…

– Mùa lạnh, cần bao tay mà..

– Tao cũng nói vậy. Chọn đúng màu ổng thích luôn.

– Sao ổng không vui?

– Ổng nói, bao tay rửa chén mà bày đặt hỏi màu!

Bảo Huân

Liễu Thi Tương (Florida – lượm lặt)