Cu Tí hớt hải chạy ra vườn:

– Mẹ ơi, tủ sách ngã rồi!

– Gọi Ba con nhanh lên!

– Con gọi rồi, nhưng Ba không trả lời.

Mẹ quát:

– Tìm Ba con nhanh lên!

– Ba nằm dưới cái tủ mà!

Bảo Huân

Lương Diệu Vi (Châu Đốc – VN – email)