Tí:

– Mẹ ơi! Cô Thư mới đọn đến là bác sĩ hả mẹ?

– Không! Cô ấy bán ở tiệm tạp hóa. Nhưng con thắc mắc làm gì?

Tí:

-Hôm qua, con nghe cổ nói với bố “Anh to gan thật đấy!”

Bảo Huân

Trương Ngọc Yến (email)