Một anh chàng kể:

– Hồi cuối tuần đi câu cá, lại quên phéng mất không đem cần câu theo…

– Khi nào thì mày mới nhớ ra?

– Đến khi xách con cá mua ở chợ về. Vợ tao cười mũi, chỉ cái cần câu tao còn dựng ở vách tường.

Bảo Huân

Dinh Thi Xuan Huong (Las Vegas)