Các nhân viên thống kê trò chuyện. Một người nói:

– Tao tin chắc dân số Trung Quốc năm tới sẽ giảm mạnh…

– Tại dịch corona à? Làm gì đến nỗi, chỉ tiêu có vài ngàn thôi.

– Không phải. Tại quy định mỗi người phải đứng cách nhau 2 mét!

Anh Ca Mua (SC – email)