Giám đốc một hãng kem đánh răng nhận một gói quà lớn. Vợ hỏi:

– Của ai vậy?

– Hội Nha Sĩ.

– Ông có bao giờ học Nha đâu?

– Nhưng nhờ tôi mà khách họ nườm nượp!

Hồ Viễn Xứ (OK)