Chàng sinh viên nọ quen cô gái trên mạng. Hôm nọ họ quyết định hẹn gặp nhau. Về, bạn hỏi:

– Cuộc hẹn ra sao mầy?

– Thành công được năm mươi phần trăm!

– Là sao?

– Chỉ có tao đến!

kiet tuong nguyen (San Francisco)