Ông “nhớn” nọ sang “tham quan” Mỹ. Tài xế chở đi khắp nơi. Thấy một tấm bảng vẽ con nai băng qua đường và dòng chữ ghi chú “Deer Crossing” (nai băng qua đường). Ông há hốc:

– Ở Mỹ, thú cũng biết đọc à?

Bảo Huân

Công Viễn (SG, VN, email)