Bố đi làm về, thấy cậu con trai khóc lóc, hỏi sao. Cậu đáp:

– Mẹ phạt con.

– Sao vậy?

– Hôm trước con không mang giày về, mẹ phạt. Hôm nay con mang giày về cũng bị phạt luôn, hu hu…

Bảo Huân

Hellen Huong (Hurst – TX, dịchi)