Một anh chàng hỏi bạn:

– Tại sao cũng 10 giây, mà một người lên đỉnh vinh quang, còn người khác lại xuống địa ngục!

– Không hiểu!

– Thằng cha Usain Bolt chạy 100 mét chưa đến 10 giây là cả thế giới bơm lên mây. Tao thì bị chửi như chó!

– Mầy thi ở đâu?

– Ở nhà…

Bảo Huân

Tám Phương   (Eazy Nails – sưu tầm)