Một người bị ho, lật đật đến văn phòng bác sĩ xin thuốc. Bác sĩ đưa nhầm một vỉ thuốc xổ.

Ba hôm sau, anh ta đến tái khám. Bác sĩ hỏi:

– Anh còn ho không?

– Dạ, tôi…chưa dám!

Bảo Huân

Hương Thủy Tiên (Coco Beach-FL – sưu tầml)