Khách du lịch dừng chân tại một nông trại hỏi một nông dân:

– Hai con bò sữa của ông mỗi ngày cho bao nhiêu lít sữa?

– Con màu đen hay con trắng?

– Ví dụ con trắng.

– Ba gallon.

– Còn con đen?

– Cũng ba gallon.

– Thế ông cho chúng ăn gì?

– Con đen hay con trắng?

– Con trắng chẳng hạn.

– Cỏ ống.

– Còn cho con đen?

– Cũng cỏ ống.

– Nếu hai con bò cái gì cũng giống nhau, tại sao lần nào ông cũng hỏi tôi là con đen hay con trắng?

– Vì con trắng là của tôi.

– À, ra thế! Còn con đen?

– Cũng của tôi.

Bảo Huân

Từ Lâm (lượm lặt)