Mấy ông sồn sồn tụ tập ở quán nhậu nhẹt, tranh nhau kể tội vợ con.

Một ông oang oang:

– …bà ấy không bao giờ sai bảo tôi, không bao giờ càm ràm, bắt tôi đổ rác, lau nhà, đòi đi shopping hay trách cứ tôi bia bọt, hút sách…

Một ông tỏ vẻ thán phục:

– Tôi phải cho bà nhà tôi học hỏi chị ấy. Chị nhà anh ở đâu?

– Ngoài nghĩa trang!

Bảo Huân

Thái Anh Đặng (Atlanta – dịch)