Một ông khách hầm hầm xách gói bánh ít đến tiệm:

– Tôi mua cái bánh ít thịt, chứ có phải cái bánh ít thịt đâu, mà sao lại bán cho tôi cái bánh ít thịt!

Bảo Huân

Phan Xi Phăng  (Boston, MA – sưu tầm)