Một phụ nữ đùng đùng xông vào nhà một ông thầy bói già:

– Cách đây 6 năm ông bảo tôi sẽ có chồng và 6 con, đúng vậy không?

– Ơ… thì lá số của cô bảo như vậy…

– Sáu đứa con thì tôi có rồi nhưng chồng tôi đâu?

Bảo Huân

Hoài Nam (st)